Dale Oens minnefond

Etter Alexander Dale Oens bortgang, opprettes fondet The Dale Oen Experience. Her er mer informasjon.

Pressemelding fra Robin Dale Oen.  

 

The Dale Oen Experience

Overalt hvor Alexander Dale Oen gikk spredde han liv og glede rundt seg. Det var hele hans vesen. Å bruke kroppen og å oppleve naturens skjønnhet var viktig for Alexander. Det var her han hentet sin inspirasjon og energi. Dette var noe han ønsket å dele med andre.

Sammen med Robin Dale Oen planla Alexander å starte The Dale Oen Experience - et fond som skal gi barn og ungdom opplevelser for livet. Ønsket var å inspirerer barna til å strekke seg, finne sin kapasitet og se sin egen verdi. Planen var at Alexander og Robin skulle opprette The Dale Oen Experience etter OL 2012 og drive fondet sammen.

Nå er ikke Alexander her mer, men budskapet hans er fremdeles like viktig. Vi ønsker gjennom fondet å la Alexander fortsette å spre liv og glede til alle han har, og alle han kommer til å berøre.

 

The Dale Oen Experience

Everywhere Alexander Dale Oen went he spread life and joy. That was his being - that was who he was. To use his body and to explore and experience the beauty of nature was important to Alexander. That was where he found his inspiration.

Together with Robin Dale Oen Alexander was planning to launch The Dale Oen Experience - A fund to provide children and youth experiences of their lifetime. The desire was to inspire children to challenge themselves, find their capacity and see their own worth. The plan was that Alexander and Robin would create The Dale Oen Experience after the Olympics in London 2012 and manage the fund together.

Now Alexander is not here anymore, but his message is still important. We wish through The Dale Oen Experience to allow Alexander to continue to spread life and joy to everyone he ever has, and everyone he is going to touch in the time to come.

På vegne av Robin Dale Oen
Bjørn Soleng
General Sekretær
Norges Svømmeforbund

Tilbake