Norden vil endre AIPS-kongressen

Under årets AIPS-kongress i Doha i Qatar tok de nordiske landene et oppgjør med det vi anser som en uheldig utvikling av kongressene.
Reidar Sollie la fram forslaget på vegne av Norden i Doha. Gianni Merlo lytter. FOTO: Magnus Aabech

Av Magnus Aabech

DOHA: Vi savner mer faglig innhold om sportsjournalistikk  i form av debatter, seminarer og foredrag. Programmet fylles i stedet opp av presentasjoner fra kommersielle aktører og forbund. Kongressene har også utviklet seg til å bli svært kostbare arrangement, som har ført til at de i de senere år er blitt holdt i land som har fått mye kritikk for manglende pressefrihet og brudd på menneskerettigheter (Aserbajdsjan 2014, Qatar 2016).

Fra talerstolen presenterte NSF-leder Reidar Sollie, på vegne av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Estland, våre forslag til endring. Vi foreslo følgende:

* AIPS-kongressene arrangeres kun annethvert år. Dette vil åpne for muligheten til å ha flere regionale kongresser/møter.

* Kortere kongresser, maks. tre netter

* Moderate lokaler

Allerede i forkant av kongressen fikk temaet mye oppmerksomhet. AIPS-president Gianni Merlo, som har vært kritisk til det nordiske forslaget, dukket opp på den europeiske møtet første dag og holdt en lang monolog om hva han mente var galt med forslaget. Dette førte til at vi ikke kom gjennom hele agendaen for møtet.

Da Sollie presentete forslaget på kongressens siste dag i Doha, skapte det også mye debatt. Merlo gjentok sin motstand mot ønsket om kun å arrangere kongressen annethvert år fordi han mener at den raske utviklingen i medieindustrien krever at vi møtes ofte for å diskutere utfordringer vi står overfor i bransjen, og flere land ytret også ønske om å fortsette med årlige kongresser.

Merlo var også kritisk til Nordens ønske om å forsøke å gjøre seg uavhengig av sponsorer og kommende arrangører av store mesterskap: - These are principles from heaven, uttalte han.

Men Norden mottok også sterk støtte i salen fra Belgia, Frankrike og Nederland for sitt synspunkt om at programmet på kongressene må endres. Sammen med disse tre landene vil Norden jobbe videre med forslag til å endre AIPS-kongressen i framtiden.

Les mer om det her: http://www.norskesportsjournalister.no/index.php?action=news&news=show&id=1141

 

 

Tilbake