Oppgjør om AIPS-kulturen

Norden satte sitt preg på AIPS-kongressen i Doha i Qatar første uka i februar. Hva blir veien videre?
Flyktningen Abdul Mohsen og sønnen Zaid hilser på Qatars statsminister nder åpningen av AIPS-kongressen. FOTO: Sonja Nikcevic, AIPS Young Reporters

Av Gunnar Grindstein jr.

DOHA: På morgenen dagen etter kongressfinalen, hadde de nordiske landene avtalt et morgenmøte med representanter fra flere land som støttet våre synspukter.

Klokken 09, det vil si - i god AIPS-ånd, noe forsinket - samlet Norge, Sverige, Island og Danmark seg rundt bordet - sammen med Nederland, Belgia og Frankrike.  Vi ble - etter litt diskusjon - enige om følgende:

* Fremme noen få punkter overfor styret i AIPS og president Merlo om en justering av programmet på de neste kongressene. Mer relevant innhold i forhold til sportsjournalistikk, langt færre - og kortere - presentasjoner - eventuelt en ordning stands utenfor selve kongressalen.

* 4 timer på første kongressdag bør settes av til de ulike seksjonene. Europa opplevde denne gang ikke å bli ferdig med de sakene som stod på agendaen. Blant annet ble diskusjonen om Nordens forslag til endringer avbrutt fordi Qatars statsminister skulle åpne AIPS-kongressen.

* Det er også viktig at vi bidrar inn mot hver kongress med forslag til hva den bør innholde.

* De nordiske landene bør også tenkte på hvem som eventuelt kan fremmes som aktuelle styrekandidater i UEPS (som nå offisielt heter AIPS Europe) og AIPS.

Om bildet:

Under åpningsseremonien var det en gimmick rundt flyktningen Osama Abdul Mohnsen og hans sønn Zaid som fikk internasjonal oppmersomhet da de kom i klammeri med en fotograf. Historien ble presentert i mange medier verden over. De ble presentert som AIPS-kongressens æresgjester og hilser her på statsministeren i Qatar, sjeik Abdulla Bin. FOTO: Sonja Nikcevic, AIPS Young Reporters.

 

Tilbake