Nei til kvinnekvote, ja til Kosovo

AIPS-kongressen i Doha hadde blant annet interessante diskusjoner om kvinner i sportsjournalistikken og anerkjennelse av Kosovo som nytt medlem.
AIPS-kongressen i Doha hadde mange saker på agendaen. FOTO: Reidar Sollie

Av Reidar Sollie

DOHA: Bør det kvoteres inn kvinner i styret i AIPS? Ja, mente blant andre Norge og AIPS-president Gianno Merlo, nei mente blant andre Danmark og flertallet i kongressen.

I dag sitter det 23 personer(!)  i AIPS eksekutivkomite, tre av dem er kvinner, men ingen av dem er valgbare, men sitter der i form av sine posisjoner: Laima Janusonyte-Steinhoff (Litauen) er leder av AIPS' kvinnekommisjon, Evelyn Watta (Kenya) har vært vikarierende generalsekretær og Roslyn Morris (Australia) sitter som en slags markedsdirektør. Hun skal nå tilbake i stillingen til Watta.

Det kenyanske sportsjournalistforbundet foreslo endring av statuttene, slik at det skal velges minst en kvinne inn i AIPS eksekutivkomite. På forrige kongress foreslo Gianno Merlo selv fire kvinnerepresentanter, men det var ikke i nærheten av å få flertall.

Men heller ikke forslaget om en representant var interessant nok. Av 85 stemmeberettigede nasjoner i salen, stemte bare 19 for. En av grunnene til det var også en forvirrende debatt der noen ville at forslaget om fire skulle gjelde. Blant annet ombestemte kvinnekommisjonens leder seg da hun skjønte at vi bare skulle stemme over en sikker plass. Da snudde hun og sa nei fordi det var for lite.

Selve debatten handlet mest om prinsippet rundt kvotering. Flertallet mente kvotering er diskriminerende i seg selv. Man skal sitte i styret på grunn av sine egenskaper, ikke kjønn, var den rådende oppfatningen.

Norge (og noen andre land) har som kjent lovbestemt kvinnerepresentasjon. Norge forklarte bakgrunnen for dette, og understreket at vi trenger verktøy for å lke kvinneandelen når vi år etter år opplever at ingentings skjer. Flere land, særlig europeiske, støttet dette. Inkludert forslagsstiller Kenya selvfølgelig. Men det var altså ikke i nærheten av å få flertall.

JA TIL KOSOVO

Før dette hadde AIPS Europa hatt sin egen kongress der det for en gangs skyld ble full fyr i teltet. Dette på grunn av forslaget fra Norden om endring av AIPS-kongressen (se egen sak) og diskusjon om opptak av Kosovo skulle anbefales for AIPS-kongressen.

Det ble en følelsesladet debatt der konflikten mellom Kosovo og Serbia kom opp. Dagens leder av AIPS Europa, greske Yannis Daras, var motstander av å ta opp Kosovo, selvfølgelig også Serbias Predrag Milinkovic, som også sitter i UEPS-styret. Deres hovedargument var at Kosovo ikke er anerkjent av FN ennå.

Lederen av sportsjournalistforbundet i Kosovo, Arnild Grantolli, holdt et følelsesmessig innlegg om at AIPS rolle var å hjelpe sportsjournalister i deres abeid, uavhengig av hvor de kom fra. Hans kronargument var at IOC har anerkjent Kosovo, og at de vil delta under eget flagg i årets OL i Rio de Janeiro.

Debatten ble mer og mer intens. Men avstemningen var klar. Av de 33 tilstedeværende nasjonene stemte 22 for. Norge stemte for av den enkle grunn at Norge har anerkjent Kosovo. Av nasjoner som avsto å stemme var blant andre Danmark og Kroatia. Sistnevnte har anerkjent Kosovo som selvstendig nasjon, men deres begrunnelse var at de først måtte anerkjennes av FN.

På AIPS-kongressen valgte man bare å følge Europas anbefaling slik at det ikke ble noen egen debatt der. Også Sri Lanka, Botswana og Rwanda ble tatt opp som nye medlemsland.

 

 

 

Tilbake