Årsberetning 2005

Her er årsberetningen for 2005-2005.

ÅRSBERETNING 2004-2005

Norske Sportsjournalisters Forbund

1. STYRET
Etter valgene på årsmøtet 12. oktober 2004 i VG-auditoriet fikk styret følgende sammensetning:
Leder: Reidar Sollie (gjenvalg)
Nestleder: Jostein Overvik (ikke på valg)
Sekretær: Gorm Natlandsmyr, Bergensavisen (gjenvalg)
Kasserer: Karin Hanstensen, Østlandets Blad (ikke på valg)
Styremedlem: Tom Grønvold, Dagbladet (gjenvalg)
Styremedlem: Espen Graff, NRK (gjenvalg)
Styremedlem: Gunnar Grindstein jr. (ikke på valg)

Valgkomite: Kjell-Eirik Mikkelsen, Bergensavisen, Mattis Røhne, Hamar Arbeiderblad, Arild Andersen, NRK.
Revisor: Sturla Sjem, VG.

2. STYREMØTER
Det har i perioden vært avholdt syv styremøter (12. oktober, 20. november, 14. desember, 11. februar, 5. april, 14. juni, 30. august).
I tillegg til styrets syv medlemmer har Arvid Eriksen hjulpet til med medlemsregistreringen.

3. MØTER OG SEMINARER
Sollie og Grønvold var i møte med UEFA og UEPS i Frankfurt om framtidens arbeidsforhold under internasjonale mesterskap.
Sollie, Grønvold og Graff var i møte med NFF om evaluering av arbeidsforholdene rundt klubber og landslag i 2004.
Sollie og Grønvold var i møte med Olympiatoppen om evaluering av presseopplegget under sommerlekene i Aten i august 2004.
Sollie har vært i diverse møter med Bislett-utbyggerne om pressens arbeidsforhold på den nye arenaen.
Overvik har vært i møte med Antidoping Norge om mulig seminar i samarbeid med dem.
Overvik, Sollie var på fotballandslagets utvidete møte med mediene om kjøreregler rundt landslaget.
Sollie har vært i møter med Høgskolen i Oslo for opplegg for en undervisningsuke.
Natlandsmyr har vært i møter med Brann om utbyggingen av Brann stadion.
Grindstein har vært i møter med Tromsø om utbyggingen av Alfheim stadion.

4. NYE MEDLEMMER
Siden årsmøtet i 2004 er det tatt opp 33 nye medlemmer i NSF. Totalt er det nå 500 medlemmer i forbundet, det høyeste antall noensinne. I tillegg har vi 28 honnørmedlemmer.
Disse er tatt opp siden årsmøtet i fjor:
Jeanette Jørgensen, VG
Guri Viken, NRK
Håvard Myklebust, TV 2
Mads K. Kleppe, TV2 Nettavisen
Lars Hojem Kvam, Dagbladet
Tore Kubberød, Østlandets Blad
Svein Magne Kjelby, TV2
Jann Post, VG
Tale Lind, TV2
Petter Rasmus, Adresseavisen
Brynjar Fredheim, Aftenposten
Roy Ellingsen, Bergens Tidende
Stian Steinsvik, Bergens Tidende
Reidun Johansen, Bergens Tidende
Svein Tore Havre, Bergensavisen
Thomas Gjelsås, Digital Vision
Marte Lindi, Finnmark Dagblad
Øyvind Brenne, Fædrelandsvennen
Trygve Sollien, NRK
Inger N. Veiglum, NRK
Øystein Sørensen, Smaalenene Avis
Kjell Erik Næss, Sport Media
Atle Andersen, Stavanger Aftenblad
Martin Andersen, Telemarksavisa
Kurt Hella, Telemarksavisa
Jeanine Norstad, VG
Erik Fagereng, TV2
Morten Johannessen, NRK
Trond Johansen, NRK
Marianne Kvamme Amengual, NRK
Rolf-Otto Eriksen, Østlandets Blad
Per-Helge Berg, NTB

5. AKKREDITERINGER
Utenom OL (se neste punkt) er det kun til VM i friidrett i Helsingfors i august det har vært kvoter siste året. Norge fikk totalt 23 plasser og benyttet bare 15 av de. Resten ble returnert arrangøren.
Av kommende arrangementer er det neste års fotball-VM i Tyskland som vil bli kvotebelagt. Denne prosessen starter 12. oktober og skal være sluttført innen årsskiftet.

6. AKKREDITERINGER OL I TORINO
Det er Norges Olympiske Komite som formelt fordeler medieakkrediteringene til alle olympiske leker, men de overlater til NSF å foreta den interne, norske fordelingen.
Prosessen fram mot OL i Torino i februar 2006 startet allerede i desember 2004. Da var første frist satt for å melde inn akkrediteringsønsker.
Norge hadde fått en kvote på 45 journalister, 20 fotografer og fem teknikere, dvs. akkrediteringer som gir tilgang til de samme områdene som journalistene.
Til de totalt 70 plassene var det ved fristens utløp 10. desember kommet inn søknader til 96 plasser.
Norge, med NSF og NOK i samarbeid, argumenterte og ba om ytterligere plasser, tatt i betraktning avis-mangfoldet i Norge og de sportslige resultater Norge har vist ved de siste vinterlekene.
Etter gjentatte kontakter med IOCs mediesjef, Anthony Edgar, fikk vi ytterligere 20 plasser til i juni 2005. Disse var fordelt på 15 E (journalist) og 5 Ep (foto).
I september 2005 var fristen satt for å sende inn navn på de enkelte medarbeidere og akkrediteringsprosedyren er i gang. Norge har fortsatt en venteliste, og har håp om å få noen få akkrediteringer til i desember 2005. Det kan også hende at medier trekker seg underveis, slik det allerede har vært en rekke eksempler på.

Pr. 1. september hadde Norge altså 90 plasser og disse er fordelt slik, etter disse kriteriene:
1. Nyhetsbyårer med sportstilbud.
2. Dagsaviser med prioritert satsing på sport.
3. Nettaviser med prioritert satsing på sport.
4. Andre dagsaviser.
5. Fagblader i løssalg og abonnement.
6. Ukeblader.
Vurderinger som vektlegges:
1. Opplag/antall utgaver.
2. Samarbeidende aviser.
3. Konkurrenter på samme utgiversted.
Uansett kriterier må det utvises skjønn, og det har NSF-styret gjort etter beste evne.

Fordelingen av de 90 plassene ser pr. 10. september 2005 slik ut:

AKKREDITERINGER OL TORINO 2006

E 60 Ep 25 Et 5 90
VG 9 4 0 13
Dagbladet 7 3 0 10
Aftenposten 6 1 1 8
NTB 5 0 0 5
Scanpix 0 4 0 4
Adresseavisen 3 1 0 4
Bergens Tidende 2 1 0 3
Bergensavisen 1 1 0 2
Stavanger Aftenblad 2 0 0 2
Dagbladet Nett 2 0 0 2
VG Nett 2 0 0 2
Avisenes Nyhetsbyrå 1 1 0 2
Fædrelandsvennen 2 0 0 2
TV2 Nettavisen 2 0 0 2
Romerikes Blad 2 0 0 2
Varden 1 1 0 2
Agderposten 1 1 0 2
Se og Hør 0 1 1 2
Bladet Tromsø 1 0 0 1
Dagsavisen 1 0 0 1
Oppland Arbeiderblad 1 0 0 1
Sarpsborg Arbeiderblad 1 0 0 1
Namdalsavisa 1 0 0 1
Tønsbergs Blad 1 0 0 1
Sandefjords Blad 1 0 0 1
Hamar Arbeiderblad 1 0 0 1
Skisport 1 0 0 1
Nordlys 1 0 0 1
Laagendalsposten 1 0 0 1
Digitalsport 0 1 0 1
Trond Tandberg foto 0 1 0 1
Sport Media 0 0 1 1
Langrenn.com 0 0 1 1
Dagens Næringsliv 0 0 1 1
Drammens Tidende 0 1 0 1
Sunnmørsposten 0 1 0 1
Trønder-Avisa 0 1 0 1
Asker/Bærum Budstikke 1 0 0 1
Østlandets Blad 0 1 0 1

Venteliste (ikke prioritert rekkefølge):
Fædrelandsvennen 0 1 0
Dagen 1 0 0
Bladet Skisport 0 1 0
Dagens Næringsliv 1 1 0
Drammens Tidende 1 1 0
Se og Hør 1 0 0
Sunnmørsposten 1 0 0
Totalt 5 4 0 97. ARBEIDSFORHOLD NORSK FOTBALL
Styret har brukt mye tid i samarbeid med Norges Fotballforbund i å finne samarbeidsløsninger med norsk toppfotball. Den økte medieoppmerksomheten og profesjonaliseringen i alle ledd, øker også kravene til tilrettelegging for mediene.
I samarbeid med NFF er det utarbeidet en medieguide der alle minimumskrav til pressens arbeidsforhold er beskrevet. Mye av denne omhandler tv-produksjoner, der hver enkelt arena i eliteserien er beskrevet i detalj. I henhold til NFFs nye lisenskrav er det også spesifisert hva slags minimumstjeneste klubbene pålegges å ha i forhold til mediene.
Det er innført obligatoriske akkrediteringsprosedyrer for alle kamper i eliteserien, men de praktiseres forskjellig. Det er også store variasjoner i hvilken grad denne biten blir tatt på alvor. Det er også store forskjeller i hvordan klubbene praktiserer rammebetingelsene, også i forhold til tilgang til spillerne raskt etter kamp, adgang til garderober osv.
Vi mener forholdene er bedret for den arbeidende presse, som vi må prioritere. Men denne jobben krever hele tiden vedlikehold og oppfølging, der vi opplever at vi har et godt samarbeid med Norges Fotballforbund.

8. ADGANG GARDEROBER, LIKESTILLING
Likestillingsombudet lagde en sak i fjor høst om at Rosenborg måtte tilrettelegge intervjusituasjonen slik etter kamper, at kvinner og menn fikk like rettigheter. Konsekvensen ble at Rosenborg ønsket å stenge garderobene fordi noen av spillerne ikke ønsket kvinnelige journalister inn i garderobene mens de skiftet og dusjet. Kanal 24 tok opp saken fordi en av deres kvinnelige journalister ble nektet adgang, mens hennes mannlige kollegaer slapp inn.
NSF oppfordrer alle klubbene til å ha åpne garderober, der begge kjønn slipper inn. Dette praktiseres uten problemer de aller fleste steder. Hvis det blir konflikt, må pressens arbeidsforhold organiseres slik at kvinner og menn behandles likt, eventuelt i en mixed sone utenfor garderobe-områdene. I inneværende sesong har dette ikke vært noe problem.


9. FRIBILLETTER NORSK FOTBALL
Den markant økte interessen for norsk fotball, har også satt fokus på journalistenes fribillett-ordninger. Styret har lenge ment at dette har vært ordninger tilhørende en annen tid, og det har vært press både innenfra og utenfra for å få justert det som oppfattes som særfordeler for journalister.
Fortsatt er hovedregelen at norske sportsjournalister har rett til to billetter til utendørs idrettsarrangementer i Norge, men i forhold til NFF har vi gått ned til en billett, fordi vi ser urimeligheten i at en yrkesgruppe skal legge beslag på inntil 1000 fribilletter til en fotballandskamp eller cupfinale der vi selv har kritisert NFF for ikke å gi plass nok til de «ekte» fotballsupporterne.
For å imøtekomme dette, og for i stedet å prioritere medienes egne arbeidsforhold, har vi gått ned til en billett pr. journalist på norske kamper. Dette praktiseres forskjellig hos klubbene, men ved utsolgte kamper finner ikke NSF noen grunn til å opprettholde kravet om to billetter. Dessverre har det også vist seg at en rekke av de billettene som er blitt bestilt, aldri har vært benyttet. Dette har også vært et moment i argumentasjonen.
Styret vil i neste periode se på hele ordningen med fribilletter til idrettsarrangementer generelt. Vårt viktigste fokus er å sikre arbeidsforholdene til de som er på jobb.

10. FORHOLDET TIL FOTBALLANDSLAGET
Tidlig i sesongen hadde NSF og NFF et utvidet møte med journalister som dekker fotballandslaget for å gå gjennom de arbeidsmessige retningslinjer vi har kommet fram til rundt landskampene. I all hovedsak ble disse retningslinjene akseptert.
Men som ventet svinger det stort rundt pressen og ledelsen av fotballandslaget, og det har i løpet av året vært flere episoder som har skapt mye støy. Likevel er det overordnede bildet at forholdet mellom norsk presse og landslaget er usedvanlig godt, sett i et internasjonalt perspektiv.
Men vi ønsker å ivareta det norske særpreget der åpenhet skal være gjeldende kjøreregel, og den deles også av de nåværende landslagssjefene.
Etter VM-kampen mot Skottland hadde Åge Hareide et usedvanlig friskt angrep på norsk presse, der han blant andre av NSF ble imøtegått umiddelbart. Han varslet plutselig radikal innskjerping av tilgjengeligheten til landslaget.
Når situasjonen hadde kjølnet noe, angret han hele utspillet og beklaget at han hadde behandlet alle generelt. Han understreker at de samme kjøreregler gjelder som før og at han har veldig lite å klage på i forhold til norske journalister.
NSF ønsker en levende debatt om pressens arbeidsmetoder, og oppfordrer landslagsledelsen til å komme med eksempler de mener er overtramp. I stedet for å gå i skyttergravene, tror vi en slik dialog bedrer forholdet over tid.

11. DEN NYE MEDIEAVTALEN
Etter at rettighetene til norsk fotball er solgt til TV2/Canal Digital for en milliard kroner for neste fireårs-periode, har NSF vært opptatt av hvilke følger det kan få for de øvrige mediers dekning av norsk toppfotball. Nå er denne avtalen foreløpig så lite konkret at det ikke er avklart hvilke konsekvenser den vil få. Det er utviklingen av nettdekningen som her er mest interessant.
I følge NFF er det ingen endringer på gang her, men det nye styret vil sette ned et lite utvalg som vil følge utviklingen her spesielt.

12. SEMINAR MED NFF
Av praktisk samarbeid var vi igjen medarrangør i NFFs journalist/sommer/trener-seminar på Norges Idrettshøgskole 24. mai. Årets temaer var «Treneren i media», personfokusering i forhold til fagfokusering, trenertilgjengelighet og uttalelser. Pluss en nyttig bolk om årets regeltolkninger fra dommerne.
Henning Berg stilte opp for trenerne, etter hvert også en forsinket Tom Nordlie, mens Dagbladets Esten O. Sæther innledet på vegne av pressen. Det ble en munter og interessant diskusjon, og også dommerseansen var nyttig med en rekke ferske og medieaktuelle eksempler man tok fatt i.

13. NY LEDELSE I AIPS
AIPS-kongressen i Marrakesh, Marokko 11-15. mai: Norge var representert med Sollie og Grønvold.
Kongressen ble betegnet som en revolusjon av både vinnere og tapere etter det spennende valget. Kandidatene fra det sittende styret ble stort sett feid av banen og erstattet av folk som er aktive i det daglige arbeid.
– Dette skal bli en dugnad blant folk som er ute og møter de sentrale lederne i forskjellige forbund. AIPS må bli en organisasjon som tas på alvor, sier den nye presidenten, italieneren Gianni Merlo.
Han overtar etter Togay Bayatli, som er leder av Tyrkias olympiske komite.

Norge og Danmark har vært spydspissene i kritikken mot AIPS og deres manglende initiativ overfor viktige forbund som FIFA og IOC. Og vi har ønsket oss aktive sportsjournalister i posisjon.
Hovedtyngden har vært rettet mot UEPS (Europaseksjonen i AIPS) og det var på møtet her nøkkelen til endringene lå.
For kvelden før UEPS-møtet bestemte det sittende styret at ingen av de to presidentkandadatene skulle få presentere seg under kongressen.
Norge tok opp dette ved møtets begynnelse med den begrunnelse at siden begge kandidatene kom fra Europa, burde også de europeiske representantene få vite mer om hva de sto for.
UEPS-president Leif Nilsson beskrev dette som «waste of time» og sa at han ville følge styrets råd om at de ikke måtte få snakke.
Men Norges forslag måtte nødvendigvis stemmes over, og Nilssons forslag fikk ikke en eneste stemme.
Dermed måtte de to kandidatene, Alain Lunzenfichter og Gianni Merlo, begge presentere seg.
Senere i kongressen foreslo Island at samme prinsipp måtte følges på AIPS-kongressen. Nilsson ville stoppe dette også, men da grep sittende AIPS-president Togay Bayatli inn og sa at begge skulle få slippe til.

Valget ble sett på som helt åpent, og spenningen var stor da de 86 stemmeberettiggede nasjonene ga sine elektroniske stemmer.
Resultatet var overraskende:
Merlo: 60 stemmer
Lunzenfichter: 26
Og de senere valgene fortsatte tendensen. Nye folk ble valgt inn og medførte store endringer i det sittende styret (se under).

For Norge betyr dette at mye av den kritikken vi har kommet med, har båret frukter. Og en av konsekvensene er at vi må bidra til å bygge opp AIPS igjen. Norge har allerede fått spørsmål om å gå inn i forskjellige spesialkommisjoner der mye av det praktiske arbeidet gjøres.
I dag er Rolf Arne Odiin leder av skikommisjonen og Tore Sæther sitter i håndballkommisjonen.
Tre dager etter kongressen ble Norge spurt om vi hadde kandidater til fotballkommisjonen, som har vært helt død.
Dette betyr også at vi vil anbefale våre medlemmer til å kjøpe AIPS-kort igjen.

Neste skritt blir å endre UEPS, som ikke har valg på sitt nye styre før i april 2006. Det er ønsket at de nordiske land stiller med kandidater der.
– Jeg må takke Norge for det initiativet dere tok på UEPS-kongressen. Det var en dør som ble åpnet. Vi fikk demonstrert hvor udemokratisk UEPS ønsket å opptre, sier Gianni Merlo, som var på jobb i Oslo i forbindelse med Bislett Games.

Norge vil bringe videre diskusjonen om vårt forhold til UEPS. Rett etter kongressen holdt vi et nordisk møte der den videre strategien ble diskutert. Det ble enighet om et møte i København i november for å legge en slagplan for den videre framdrift.

Her er en kort presentasjon av det nye AIPS-styret og hva de driver med.
President: Gianni Merlo (58), Italia. Ansvarlig for dekningen av friidrett, alpint og olympiske spørsmål i La Gazzetta dello Sport. Leder av AIPS friidrettskommisjon.
Første visepresident: Carlos Garcia (59), Canada. Sportsredaktør for Radio America.
Generalsekretær: Charles Camenzuli (49), Malta (gjenvalg uten motkandidat). TV-produsent for NetTV, Malta.
Ass. gen.sekr.: Esat Yilmaer (48), Tyrkia. Sportsredaktør i Hurriyet Daily.
Kasserer: Jorge Ribeiro (54), Portugal. Sportsredaktør i JN, Portugals største dagsavis.
Fem visepresidenter:
Laima Janusonyte (45). Sjef for tv- og radiosport i Litauen.
Nickolai Dolgopolov (55), Russland. Sportsredaktør i Trud, Russlands nest største avis.
Faisal Al-Qanai (54), kuwait.
Sportsredaktør i Al-Seyassa.
Yannis Theodorakopoulos (55), Hellas. Sportskommentator i gresk tv og sportsjournalist i dagsavisen Tovima.
Manoucher Zandi (57), Iran. Sportskommentator på tv og fabrikkeier.

14. NORDISK KONGRESS
Annethvert år arrangeres nordisk kongress for sportsjournalister, og dette året var den lagt til Reykjavik i Island. Det er 20 aktive sportsjournalister på øya, der TV-sportens Adolf Erlingsson hadde sydd sammen et imponerende program, som inneholdt bad i den Blå lagune, helsefarlig co-cart race, ridning på islandshester og besøk på vulkanøya Vestmannaeyar.
Det faglige innholdet handlet primært om forholdet til UEPS og AIPS der den nordiske splittelsen ble synlig. Norge og Danmark har jobbet iherdig for ny ledelse av AIPS, Island ble etter hvert med, mens Sverige og Finland ikke ønsket noen endringer, bl a ettersom Leif Nilsson både er leder av UEPS og sitter (satt) i AIPS-styret. I løpet av dagene på Island snudde imidlertid Finlands nye president frakken, og støttet Norges og Danmarks syn.
I tillegg til de nordiske land var også Estland og Hellas representert. Det diskuteres om Estland skal innlemmes i nordisk kongress, mens grekerne var der for å studere opplegget med tanke på et søreuropeisk eksperiment av samme karakter.
Fra Norge stilte disse tre: Hanstensen (som attpåtil vant seg en ny tur til island), Grindstein jr. (som ikke pådro seg nakkeslengskade likevel) og Sollie. Overvik måtte dessverre melde forfall.

15. MØTE MED UEFA
Møte med UEFA 25.10 i Frankfurt.
Innledere:
Fritz Ahlström, Uefas mediasjef
William Gaillard, Uefas kommunikasjonsdirektør.
Gerd Graus, pressetalsmann FIFA World Cup 2006.

FIFA/Uefa jobber tett og godt sammen, har aldri vært bedre. Tidligere konflikter vil ikke skje igjen.
Artikkel 182, tilgang til nyheter, evenementer som skal på riksdekkende tv-kanaler.

Euro 2004 - evaluering
Uefa tapte millionbeløp på medier som ikke møtte opp, gikk ut over fattige land de ikke får inn.
Presseplassene var verdt 5,4 mill. euro, 1,7 mill. euro i pressebilleter som ikke ble benyttet.
Åpningskampen: 45% av presseplassene sto ubrukt. Dette kunne selges til publikum.
Finalen: 62% av presseplassene ble ikke brukt.
Vurderer å redusere antall presseplasser til neste EM med 25 prosent.
- Vi må bruke pengene på en bedre måte.
- Du straffer ikke Uefa ved ikke å være tilstede, du straffer din kollega.
Pressen må betale for tjeneste man bruke, anslagsvis 25 sveitserfranc for skrivebord og tv-monitor. Pressen kan ikke ha dårligere tilgang enn det de har i stua.
Parkeringstillatelsene: 30 prosent ble benyttet. 70 prosent er ikke brukt. Betingelsen må være at man sier fra!
Åpner for at pressen kan ringe inn inntil en time før kampstart og varsle at man ikke kommer.
Uefa var veldig opptatt av at arbeidende presse fikk tilgang, alltid fem ledige presseplasser, to fotoplasser.
Viktig at presseattasjeene har stor innflytelse internt. Hver nasjon må samarbeide med eget sportsjournalistforbund.
Hver nasjon må ha pressetreff i god tid før kampene begynner.

Online-akkreditering ga gode erfaringer, men avhengig av godt samarbeid med nasjonale forbund. Vil ikke innføre depositum.
Uefa vil bare forholde seg til det nasjonale fotballforbundet, få prioritert medieliste fra hvert land. De fleste ga ikke respons.
Fotografer: I fremtiden må det bygges plattformer på tribunen for fotografer for å få nye vinkler. Færre på banen, flere på tribunen.
Uefa overlater medieinnkvarteringen til den enkelte. Uefa vil ikke bestille hotellrom på forhånd.

Champions League:
Ingen forandringer fram til 2009, samme antall lag.
Hadde press fra historiske klubber som mener de har forrang. Alle må kvalifisere seg.
Dette er etablert som en suksess.

VM 2006
Innledning ved presseattasje.
Åpningskamp: 9. juni i München.
Finale: 9. juli i Berlin.
VM-trekning: 9. desember 2005 i Leipzig.

Venter ufattelig mye folk til Tyskland, vil få store billettproblemer, bare i Tyskland 6,5 millioner medlemmer i fotballforbundet. Vil sette opp en storskjerm sentralt i hver VM-by slik at alle kan se alle kampene. Festen må sikres for alle.
Forventer mer enn 15.000 mediefolk.
MPC vil være i Munchen, mer enn 10.000 kvadratmeter.
Etter hver kamp vil lagenes trenere og man of the match stille på pressekonferanse.

Presseplasser:
Skrivende presse: 600 på innledende og kvartfinaler, alle med bord og tv-skjerm. 2000 på semifinaler og finale.
Fotografer: 50, 50 og 100. På banen, mellom 100 og 120.
TV-radio-kommentatorplasser: 150, 150 og 200. Hver kommentatorplass la beslag på tre seter.
TV-radio, observatører: 200, 200, 375.
Bredbånd: Trådløs forbindelse, wlan på alle arenaer og i pressesentra. Pressesjefen var skeptisk, og vil legge opp til gardering med ratecard, tvil om bredbånd-forbindelsen holder kapasiteten.
Tre store mediesentre utenom arenaen: München, Berlin og Dortmund.
VMs åpningsfest i Berlin 8. juni.
Infosystemet 2006 (media channel) blir tilgjengelig på internett for akkreditert presse. Passordbasert, som man får ved akkreditering.
Online-akkreditering, som til EM. Kontrolleres opp mot nasjonale særforund.
Kvoter kommer ikke før etter at kvalifiseringen er ferdig.

16. KURS I SPORTSJOURNALISTIKK
Journalist-studentene ved Høgskolen i Oslo fikk i 2005 for første gang tilbud om et ukeskurs i sportsjournalistikk som gir vekttall. Etter mange års ønsker om dette, ble det endelig gjennomført i februar for 20 heldige, utvalgte studenter,
Thore Roksvold, Harald Hornmoen og Finn Sjue ved Høgskolen la det opp, blant annet med hjelp fra vårt forbund.
Kurset gikk over fem arbeidsdager med disse temaene:
Mandag: Sportsjournalistikkens historie. Sportsjournalistikkens nyhetskriterier i ulike, store og små medier.
Tirsdag: Metoder, kilder og kildekritikk. Sjanger og språk.
Onsdag: Makt og idrett: Formelle strukturer, idrettens organisering. TV-sportens globalisering.
Torsdag: Uformelle maktstrukturer i idretten. Sport på tv: Egenart, påvirkningskraft, direkte sendinger. Brennpunktdebatt: Idrettens maktpersoner som kildeproblem?
Fredag:Sportsjournalistikken, en guttegreie, debatt.
Gruppearbeid og presentasjon av oppgaver.
På lista over forelesere var disse: Thore Roksvold, Per Jorsett, Hanne Marie Brevik, Tor-Erik Røberg-Larsen, Arnstein Lindstad, Harald Hornmoen, Morten Berger, Vegard Ulvang, Frank Brandsås, Trond Ahlsen, Ivar Egeberg, Tale Lind, Susann Michaelsen og Bertil Valderhaug.
Deltakerne ga en god evaluering av kurset, som man ønsker å gjenta, men det avhenger av at det settes av midler til det på Høgskolens budsjett.

17. SEMINAR MED ANTIDOPING NORGE
Antidoping Norge kontaktet oss for gjennomføring av et fagseminar 30. september med bl a gjennomgang av den nye dopinglisten som gjelder for 2006. Rune Andersen fra WADA kom for å redegjøre om denne.
Samtidig gjennomgikk Antidoping Norge og Olympiatoppen deres måte å arbeide på for å bevisstgjøre utøverne om hvilke farer som venter. Samtidig er det et stort behov for journalister å tilegne seg kunnskap på området. «The World Anti-Doping Code» ble delt ut til alle deltagere som et nyttig verktøy når neste sak smeller i mediene.
Om lag 25 journalister var påmeldt til seminaret som ble holdt på Ullevaal Business Class.


18. NYE BISLETT
Ferdigstillelsen av Bislett stadion har gått fort og Bislett-utbyggerne har hele tiden invitert NSF og NRK med på framdriftsmøter for å være sikret at de riktige løsningene ble valgt. Arenaen ble ferdig til Bislett Games 29. juli, men mye arbeid gjenstår.
Vi måtte engasjere oss i at det ble lagt opp til medietribuner uten tak, med de følger det ville få i eventuelt regnvær. Nå har utbyggerne fundamentert for et kommende tak, men dette har stoppet hos Riksantikvaren som har lagt ned forbud, samt manglende økonomi. Vi fikk den nye AIPS-presidenten til å skrive et brev om dette sammen med oss, stilet til Oslo kommune. Dermed fikk vi en tilfredsstillende, midlertidig løsning, mens det nå er prosjektert tak over alle mediearealer i løpet av 2006.

19. KOMMISJON SKI/SKISKYTING
Samarbeidet med arrangørene av VM i Oberstdorf så lenge ut til å gå greit, innvendinger og forbedringer ble foretatt til det beste for media. Derfor var overraskelsen stor da det møtte oss et pressesenter på langrennsstadion som var delt i A og B-avdeling. Enda verre at funksjonærene ikke var opplyst om B-avdelingen og regelrett avviste de journalistene som ikke hadde A-adgang. Generelt sett er AIPS motstander av delt akkreditering og tar det opp internasjonalt.
Plasseringen av skrivende presse på langrennstadion ble også sterkt kritisert. Journalistenes innsyn til finishen var svært dårlig og man så absolutt ikke det som skjedde etter målgang. FIS har lovet at dette var første og siste gang at VM-pressen skal stå et helt mesterskap med ryggen mot stadion og følge det hele på storskjerm.

Skikommisjonen har inspisert anleggene i Pragelato og San Sicario i forkant av OL. Sjokk-meldingen var at arrangørene bare vil slippe inn 4000 tilskuere pr. arena. FIS-president Gian Franco Kasper tar sterk avstand fra beslutningen, men kan intet gjøre ettersom arrangørene henviser til sikkerhetsregler.
Spenningen foran OL knytter seg først og fremst til transport. Pressesenteret i San Sicario virker lovende, det samme i hoppbakken. Langt større er bekymringen til teltet på langrennsstadion.

Styret i kommisjonen holdt to møter i løpet av sesongen, først under Forum Nordicum i Oberstdorf 21. oktober, deretter under ski-VM 25. februar.
Kommisjonen kritiserte FIS for en media-statistikk der en rekke sentrale løpere med historisk verdi mangler fakta inkludert fødselsdatoer. De aktuelle data er ettergått av kommisjonen delvis ved kontakt med hver enkelt løper, og deretter oversendt FIS.
Ski-kommisjonen utlyste valg av nytt styre i forbindelse med Forum Nordicum 20. oktober 2005. Etter anmodning fra den nyvalgte AIPS-presidenten, Gianni Merlo, ble valget utsatt til etter neste års kongress ettersom det ønskes innført nye valg-prosedyrer i kommisjonene.
Rolf Arne Odiin
leder AIPS Nordic Ski and Biathlon Commission

20. ÅRETS IDRETTSNAVN
Andreas Thorkildsen ble kåret til Årets Idrettsnavn 2004. Thorkildsen vant OL-gull i spyd i Athen. Thorkildsen vant avstemningen ganske klart foran Gunn-Rita Dahle og Liv-Grete Skjelbreid Poiree. At hele 16 forskjellige utøvere fikk stemmer gjenspeiler at 2004 var et svært suksessrikt år for norsk idrett.
Dette var tredje gang i historien at Norge vant OL-gull i spyd og hver gang har denne utøveren også vunnet Sportsjournalistenes Statuett. Det skjedde med Egil Danielsen i 1956 og med Trine Hattestad i 2000. I tillegg ble Terje Pedersen kåret til årets idrettsnavn etter sine to verdensrekorder i spydkast i 1964. Prestasjoner i denne idretten verdsettes med andre ord høyt av sportsjournalistene!
På de tre nærmeste plassene bak Thorkildsen markerte norske idrettsjenter seg. Gunn-Rita Dahle (terrengsykling) ble klar toer, Liv-Grete Skjelbreid Poiree (skiskyting) klar treer, mens håndballjentene knepent slo OL-vinnerne Olaf Tufte (roing) og Siren Sundby (seiling).
Thorkildsen fikk overrakt Sportsjournalistenes Statuett under Bislett Games i juni, som også markerte åpningen av nye Bislett.
Her er den komplette avstemningslista:
1. Andreas Thorkildsen, friidrett - 112 stemmer.
2. Gunn-Rita Dahle, terrengsykling - 71.
3. Liv-Grete Skjelbreid Poiree, skiskyting - 45.
4. Kvinnelandslaget i håndball - 17
5. Olaf Tufte, roing - 15
6. Siren Sundby, seiling - 13.
7. Roar Ljøkelsøy, hopp - 9
7. Sigurd Pettersen, hopp - 9.
9. Eirik Verås Larsen, padling - 4
10. Annette Sagen, hopp - 3
11. Hanne Staff, orientering, Marit Bjørgen, langrenn, Thor Hushovd, sykling, Marit Breivik, håndball, Raymond Kvisvik, fotball og Rosenborg fikk en stemme hver.


Oktober 2005
Styret
 

[Tilbake]

 

Tilbake