Årsberetning 2007

Her er årsberetningen for 2007.

ÅRSBERETNING 2006 – 2007 NSF

1. STYRET
Etter valgene på årsmøtet 20. oktober 2006 i VG-auditoriet fikk styret følgende sammensetning:
Leder: Reidar Sollie, Dagsavisen (gjenvalgt for to år).
Nestleder: Jostein Overvik, VG (ikke på valg).
Sekretær: Yngve Bergli, Adresseavisen (ny for to år).
Kasserer: Karin Hanstensen, Østlandets Blad (ikke på valg).
Styremedlem: Tom Grønvold, Dagbladet (gjenvalgt for to år).
Styremedlem: Espen Graff, NRK (gjenvalgt for to år).
Styremedlem: Gunnar Grindstein jr., Nordlys (ikke på valg).
Valgkomite: Kjell-Eirik Mikkelsen, Bergensavisen, Mattis Røhne, Hamar Arbeiderblad, Arild Andersen, NRK.
Revisor: Sturla Sjem, VG.

2. STYREMØTER
Det har i perioden vært avholdt syv styremøter og en rekke møter med NFF, Norsk Toppfotball og Norges Olympiske Komite. I tillegg er Rolf Arne Odiin leder av skikommisjonen og han har bl a vært på befaring i Vancouver 2010.

3. MEDLEMSSITUASJONEN
Totalt er det nå 515 medlemmer i NSF. Det høyeste antall noensinne. I tillegg har vi 34 honnørmedlemmer.

4. VM PÅ SKI, VM I FRIIDRETT
VM på ski i Sapporo hadde ingen kvotebegrensninger, og til VM i friidrett i Osaka fylte ikke Norge tidelte kvote på 14 journalister og 4 fotografer. Det betø at bladet Kondis fikk to, resten (2+2) ble returnert.

5. OL BEIJING 2008
Akkrediteringsprosedyren til OL i Beijing i 2008 er i gang. Norge fikk opprinnelig en kvote på 45 plasser, mot 52 i 2004, da vi måtte si fra oss fem plasser. Endelig Beijing-tall er pr. i dag 49, fordelt på E36, Ep9, Et1, Es2, Eps1.
Disse er fordelt. Vi har 31 på venteliste, men vil ikke få til alle. 1. desember skal endelig liste foreligge, akkreditering på navn starter rett over nyttår.

6. ARBEIDSFORHOLD NORSK TOPFOTBALL
Klubbene: NSF deltok på medieseminaret med alle toppklubber på Gardermoen i mars for å få en felles forståelse om pressens behov og arbeidsforhold. Ting har justert seg, få klager.
Landslag: Nytt regime med Jon Mørland som pressesjef, kontinuerlig kontakt om prosedyrer. Tilgjengeligheten er økt, samarbeidet går nesten knirkefritt, men vil bli strammet inn ved et EM-sluttspill. Oppfordring til intern selvjustis.

7. SEMINAR MED NFF
Trenere, dommeres og journalisters oppfatning av hverandre. Seminar på NIH.

8. MOTORSPORT
Omfattende runde med arrangøren av Rally Norway i januar for å sikre media arbeidsforhold som er i tråd med norsk kultur. Sammen med arrangøren ble det internasjonale bilsportforbundets rigide regler dempet noe.

9. NORDISK SAMARBEID
Etter at Sverige fikk ny ledelse, har det nordiske samarbeidet skutt fart med vedtak om årlige kontaktmøter. Årets var i Gøteborg i januar, det neste i Oslo i november. Nordisk kongress i Ronnebrunn der Estland også ble en del av samarbeidet fra 2011.

10. AIPS
AIPS-kongress i Bregenz i Sveits der neste års fotball-EM i Sveits/Østerrike ble et av temaene. AIPS satser bredere på nett og har flyttet hovedkontoret til Lausanne. Dramatisk kongress der generalsekretæren ble tvunget til å trekke seg. Møte med AIPS-presidenten i Oslo i forbindelse med Bislett Games.

10. REPRESENTASJON
Stor utgift i år har gått til representasjon da både Island, Estland og Finland inviterte oss til jubileer.

11. SEMINAR IDRETTENS KVINNENETTVERK
Før Karl-Arne Johannessen trakk seg rakk han å delta på et pressehistorisk seminar der Sollie og Overvik deltok fra vår side.


12. BISLETT GAMES
Nettverket under årets friidrettsgalla brøt sammen, NSF har reagert på vegne av standen og fått løfterikt svar tilbake.

13. ØKONOMI
Forbundets økonomi er god, tross underskudd på 40.545.- Første underskudd på fem år. Det skyldes i hovedsak mer representasjon og økte utgifter til nordiske møter. Neste år bringer nye inntekter fra akkrediteringer. Vi har 131.000 kroner på driftskonto og 620.000 kroner på høyrente (stipendfond).

14. ÅRETS IDRETTSNAVN
Avstemning 2006: 1. Kjetil Andre Aamodt. 2. Andreas Thorkildsen. 3. Ole Einar Bjørndalen.

15. ORGANISASJON
Forbundet måtte registreres på nytt i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene med oppdatert informasjon om stiftelsesdato, virksomhet og organisasjonsform. Orgnr.: 971 254 165.

16. NETTSIDE
Etter at vi fikk ny registrering, kan vi også starte jobben med å konstruere nye og mer moderne nettsider og endre adresse til www.sportsjournalister.no. Dette prosjektet er så vidt påbegynt.

10. november 2007
Styret
 

Tilbake