Årsberetning 2016

Her er årsberetningen for 2016.

 

ÅRSBERETNING NSF 2016

1.      STYRET
På årsmøtet i Oslo Media House 11. november ble det gjenvalg for fire og ett nytt medlem inn i styret i Norske Sportsjournalisters Forbund.

Leder: Reidar Sollie (Dagsavisen). Ikke på valg.
Nestleder: Gunnar Grindstein (NRK). Gjenvalgt for to år.
Kasserer: Karin Hanstensen (Østlandets Blad) Gjenvalgt for to år.
Sekretær: Henrik Odiin (VG). Gjenvalgt for to år.
Styremedlem: Vegard Jansen Hagen (TV 2). Ikke på valg.
Styremedlem: Magnus Aabech (NTB). Gjenvalgt for to år.
Styremedlem: Carina Alice Bredesen, Nettavisen (ny, for ett år).

Revisor: Sturla Sjem (honnør, tidligere NSF-leder). Gjenvalgt for ett år.
Valgkomite: Kjell-Eirik Mikkelsen (Bergensavisen), Arild Andersen (NRK), Mattis Røhne (Hamar Arbeiderblad). Gjenvalg for ett år.

2.       STYREMØTER
Det har i perioden vært avholdt fem styremøter og diverse  møter med NFF,  Norges Skiforbund, og Norges Olympiske Komite. I tillegg er Rolf Arne Odiin avtroppende leder av skikommisjonen i AIPS.

3.       MEDLEMSSITUASJONEN
Totalt er det nå 480 medlemmer i NSF.  En nedgang på 30 fra i fjor. Det er fortsatt store endringer i mediebransjen, og det gjenspeiles også i sportsredaksjonene.  I tillegg har vi et økende andel honnørmedlemmer (60).

4.       ARBEIDSFORHOLD NORSK TOPFOTBALL
Klubbene: Det er færre mediefolk enn før i mixed sone, en konsekvens av innsparingene i redaksjonene og ny måte å dekke kamper på, flere gjør det via tv. Noen klubber har åpnet garderobene for presse etter kampene.
Landslag:  Ble innført ny praksis i år med splitting av troppen i forbindelse med samlinger. Dialogmøte med Graff i NFF, vi ønsket en annen praksis. Også kritikk mot mindre tid på pressekonferanser og en landslagssjef som antagelig er tidenes minst tilgjengelige.  Vi har årlig evalueringsmøte før jul med NFF.

5.        OL  RIO DE JANEIRO 2016
For første gang opplevde vi at en rekke medier og mediefolk meldte forfall det siste halvåret før lekene, som resultat av endrede budsjetter i redaksjonene. Det medførte at vi endte med 29 journalister og 9 fotografer i Rio, mot en kvote på 36/12.
Arbeidsforholdene var utfordrende på grunn av transport-logistikken i Rio. Samarbeidet med den norske troppen gikk stort sett greit, ingen konflikter oppsto. Men tilbakevendene utfordring hvordan mediefolk kan opptre i mixed-sone med hensyn til opptak og fotografering. Her kjører IOC en praksis som ikke er tilpasset den nye måten mediene jobber på. Eksempel: Fotografene må signere på at de ikke skal ta bilder i mixed-sone, mens journalister tar bilder med sine telefoner. Norske medier er ganske langt framme teknologisk, men her er det likevel mye som må oppgraderes. Evaluering med presse-attasjeene.

6.       FOTBALL-EM I FRANKIKE
Akkrediteringssystemet til mesterskapene er bakvendt organisert ved at hver enkel journalist må inn i Uefas fame-system for å registrere og akkreditere seg, når det er gjort går UEFA inn og definerer kvotene. Det medførte at halvparten av norske journalister fikk avslag. Men etter godt samarbeid med NFF (Jamessen), fikk vi reforhandlet kvotene, fikk forklart våre måter å jobbe på, og det endte faktisk med at alle norske akkrediteringssøknader ble innvilget. Å skaffe seg billetter til kampene, er en ekstra runde. I Frankrike fungerte det relativt smertefritt i forbindelse med kampene, mens det var høyst forskjellig praksis på treningsbasene til de forskjellige lagene.
TV: Høyst  problematisk at alt av bilder produseres av UEFA selv. Fryktelige voldsscener fra Russland-England i Marseille ble ikke vist på TV - kun på videoer i etterkant tatt av reportere eller andre publikummere. UEFA fikk kritikk underveis for at de ikke viste de bildene som var journalistisk relevante.
Disse dekket EM: NTB, VG, Aftenposten, Dagbladet, Adressa, BT, Dagsavisen og Klassekampen. VG med flest (6). Totalt 14. Pluss én fotograf - Delebekk i VG. Pluss TV 2 og NRK med sine ENG-team.

7.       VM SKISKYTING I OSLO
Tilbakemeldingen fra internasjonal presse var at arbeidsforholdene i selve Holmenkollen var upåklagelige. Pressekonferansene ble holdt i pressens arbeidsrom og derfra var det tre minutter å gå til målområdet og mixed-sone. Mer kompakt kunne det ikke bli. Utfordring med transport og parkering i Holmenkollen som vanlig, men shuttlebusservicen fungerte bra. Ingen pressekvoter til dette mesterskapet.

8.       PARALYMPICS I RIO
Det ble en offentlig debatt av at ingen norske sportsjournalister var akkreditert til Paralympics i Rio de Janeiro. Aftenposten korrigerte og sendte folk, mens NIF selv håndterte både tekst og foto til redaksjoner som var interessert. Dete bildet er sammensatt, men medieøkonomien spiller selvsagt en rolle.

9.       AIPS-KONGRESS I DOHA, QATAR
.       Rapport fra AIPS-kongressen i februar. Norge var representert ved Sollie, Grindstein og Aabech.

·         Nordisk initiativ til debatt om disse kongressenes preg, utvikling og tilknytning til kommende arrangører og arrangørland. Problematisk med diktaturstater som vertskap.

·         Startet med Europadelen av kongressen. Nordens ønske om å diskutere sakene ble opprinnelig fjernet fra agendaen. Men vi fikk forhandlet den inn igjen.         AIPS-president Merlo brukte totalt 40 minutter der han først leste opp Nordens innspill før han deretter argumenterte mot disse. Belgia, Nederland og Frankrike uttrykte støtte til forslaget før seansen ble avbrutt grunnet start av selve AIPS-kongressen

·         Nordens innspill presentert av Reidar i AIPS-kongressen to dager senere. Debatt der Belgia og Nederland igjen uttrykte støtte. "Principles from heaven" var AIPS-presidentens karakteristikk av vår holdning.

·         Stor presentasjon av fotball-VM, inkludert besøk i ny arbeidsleir med 70 000 arbeidere.  Muligheter for å snakke med arbeiderne innenfor bestemt tidsramme.

·         Merlo mener at forbundet er avhengig av inntektene de får av sponsorer for å gjennomføre kongressene

·         Neste kongresser i Sør-Korea 2017 og Tyrkia 2018.

·         Økning av av kvinnelige sportsjournalister i Afrika og spesielt Iran. Forslag fra Kenya om økt kvinnerepresentasjon i AIPS-styret – godt støttet av Merlo - ble nedstemt. Danmark stemte blankt på bakgrunn av ønske om å unngå politiske temaer.

·         Full rapport fra Doha på våre hjemmesider.

 

10.       NORDISK SAMARBEID
Allerede 3. januar ble det et møte i København om den kommende AIPS-kongressen og Nordens initiativ der. Lederne fra hvert land møtte AIPS-president Gianno Merlo. Han fikk bakgrunn for våre innspill og det ble en lang debatt om kulturforskjellene i verden.
Sverige har fått helt nytt styre og er det landet som er mest på linje med våre innsigelser. Neste nordiske kongress er på Island i 2017.

11.  BLOGGERE = FRILANSERE
Medlemsmassen endres, flere mediehus ansetter folk på kontrakter i stedet for faste ansettelser, bloggere ønsker innpass på arrangementer. I vår verden definerer vi bloggere som frilansere, men for å få akkrediteringer til arrangementer må de ha en konkret oppdragsgiver. Her må hver individuelle sak tas for seg.

12. VIDEREUTDANNING OG KURS
Vi oppfordrer IJ (institutt for journalistikk) å innlemme kurs for sportsjournalister i sitt program. I høst var kurs om kritisk sportsjournalistikk på programmet med 24 påmeldte. Kurset fikk bra tilbakemelding. IJ legger opp til et nytt kurs, sannsynligvis høsten 2017.

13.  ØKONOMI
Underskudd i år på om lag 50.000 kroner. Hovedårsak: Nedgang i medlemsmassen og tre utsendte på AIPS-kongressen i Doha, en bevisst prioritering ut fra det som skulle opp der. Tiltak: Vurdere å kutte helt neste AIPS-kongress, mer møtevirksomhet ved bruk av moderne teknologi. Og øke medlemskontingenten etter at den har stått stille i sju år.

14. ÅRETS IDRETTSNAVN 2015
Avstemning : 1) Petter Northug 84 stemmer.  2) Mats Zuccarello 62. 3) Alexander Kristoff 41. Alexander Kristoff 60,  3) Kjetil Jansrud 56. 17 forskjellige utøvere/lag fikk stemmer.
Det er andre gang Petter Northug vinner, og han er en av ti utøvere som har vunnet prisen to ganger eller mer.

 
21. november  2016
Styret

 

 

Tilbake