Referat styremøtet i mars

Her er referat fra styremøtet 10. mars 2015. Tidenes mest effektive?

Styremøte Norske Sportsjournalisters Forbund, tirsdag 10. mars 2015 , kl. 11.00

Sted: Akersgaten 55, Oslo

Til stede: Reidar Sollie, Henrik Odiin

Saksliste: 

1.       Medlemssituasjonen. Nye medlemmer.

·         Liten økning. Nåværende medlemsmasse 505.

·         14 nye medlemmer:

o   Steffen Opheim, Bergensavisen

o   Axel With Gogstad, Tipsgaming

o   Mattias, Ytterstad, Dagbladet

o   Joachim Baardsen, Dagbladet         

o   Thomas Haarstad, Dagbladet           

o   Fredrik Sandberg Økstad, Dagbladet           

o   Lise Kleiva, TV 2

o   Arild Rønningstad, Østlendingen   

o   Jon Torstein Hvamstad, TV 2            

o   Jonas Tretli, TV 2     509

o   Bjørn Roger Brevik, TV 2    

o   Torstein Wold, TV 2

o   Terje Skeie, TV 2

o   Grégory Tervel, Frilanser

2.       Rapport fra Falun og presseforholdene der.

·         Ingen store problemer. Pressemøter på formiddagen fungerte smidig.

·         Logistikk rundt ulike båser, blomsterseremoni og web-TV som alltid en utfordring.

 

3.       Status akkreditering OL i Rio de Janeiro 2016. Disse har søkt.

·         Nytt ønske: DN ønsker foto i tillegg til journalistakkreditering. Dermed 47 søknader til 46 akkrediteringer. DN-ønske avhengig av ny runde hos IOC.

 

4.       Rapport fra møtet med Svein Graff og arbeidsforholdene rundt fotballandslaget.

NFF sjekker muligheter for å innfri ønske om «dagen derpå»-seanse med Høgmo

·         Ønske om egen skrivendeseanse vurderes, men trolig vanskelig å få gjennomført ifølge Graff.

·         NFF presiserte behovet for tilbakemeldinger om intervjuønsker, og en samlet liste for mediehus med flere aktører.

·         Ønske fra NFF om tydeliggjøring og respektering av mediefri perioder for spillerne. For eksempel på flyplass ved felles hjemreise.

 

5.       Foran seriestarten i fotball, kickoff på Ullevaal 18. mars.

·         Ønske om innspill til forbedringer og tilbakemeldinger om hvordan denne heldagsseansen fungerer. Hva kan/bør endres?

 

6.       Rapport fra AIPS-kongressen i Paris der Magnus var vår utsendte fra styret.

·         Årets kongress ble amputert siden Paris måtte arrangere på kort varsel etter at Uruguay kastet inn håndkleet to måneder tidligere.

·         Magnus Aabech var NSFs delegat, mens Rolf Arne Odiin var til stede som representant for AIPS’ kommisjon for nordiske grener og skiskyting.

·         Pressefrihet og ytringsfrihet et gjennomgående tema gjennom hele kongressen, aktualisert etter angrepet på Charlie Hebdo.

·         Under første dag av kongressen ble Odd Skarpjordet, Svein Inge Thime og Arvid Eriksen minnet blant medlemmene som er gått bort i løpet av det siste året.

·         Avtale inngått med ICSS om samarbeid for å beskytte idrettens verdier og integritet. Les mer

·         Interessant debatt om hvordan sosiale medier påvirker sportsjournalistikken. Les mer her

 

7.       AIPS har blant annet innført en rekke journalistpriser til verdi av 10.000 dollar hver som skal deles ut i De Forente arabiske Emirater (!) i desember. Mer om bakgrunnen for dette.

·         Bakgrunn og prosess bør diskuteres på kommende styremøte. Her bør vi lande en holdning og kjøreregler for søknadsprosess og eventuelle norske kandidater.

·         Alle prisene deles ut i Abu Dhabi i desember.

 

8.       Invitasjon til Nordisk kongress i Helsingfors 26-28. mai (tirsdag til torsdag), vi kan stille med fire representanter. Og vi må finne ut hvem som kan dra.

·         Program sendes ut i  løpet av kort tid.

 

9.       Eventuelt

·         Friidretts-VM i Beijing i august. Norsk kvote på 12 journalister og tre fotografer.

·         Akkrediteringsprosess i gang. Frist 15. april.

·         Neste styremøte: 5. mai kl. 11.00.

Tilbake