Årsberetningen 2014

Her er styrets beretning fra 2013-14.

ÅRSBERETNING 2013 – 2014 NSF

1.      STYRET
Etter valgene på årsmøtet 30. oktober 2013 i VG-huset  fikk styret følgende sammensetning:
Leder: Reidar Sollie, Dagsavisen (ikke på valg).
Nestleder: Gunnar Grindstein, NRK, (valgt for to år).
Sekretær: Henrik Odiin, VG  (ny, valgt for to år, tidl. styremedlem).
Kasserer: Karin Hanstensen, Østlandets Blad (valgt for to år).
Styremedlem: Mette Sjølie, Budstikka (ikke på valg)
Styremedlem: Vegard Jansen-Hagen, TV 2  (ikke på valg).

Styremedlem: Magnus Aabech, NTB (ny, valgt for to år)

 

Valgkomite: Kjell-Eirik Mikkelsen, Bergensavisen, Mattis Røhne, Hamar Arbeiderblad, Arild Andersen, NRK. (gjenvalg)
Revisor: Sturla Sjem, VG. (gjenvalg)

 

2.       STYREMØTER
Det har i perioden vært avholdt fem styremøter og diverse  møter med NFF, Norsk Toppfotball, Norges Skiforbund, og Norges Olympiske Komite. I tillegg er Rolf Arne Odiin leder av skikommisjonen i AIPS.
 

3.       MEDLEMSSITUASJONEN
Totalt er det nå 505 medlemmer i NSF.  Ned 25 fra i fjor. Det er store endringer i mediebransjen, og det gjenspeiles også i sportsredaksjonene. I tillegg har vi 56 honnørmedlemmer.

 

4.       ARBEIDSFORHOLD NORSK TOPFOTBALL
Klubbene: NSF deltok på medieseminaret med alle toppklubber på Ullevaal i mars for å få en felles forståelse om pressens behov og arbeidsforhold. Ting har justert seg, få klager. Det er også færre mediefolk enn før i mixed sone, en konsekvens av innsparingene i redaksjonene.
Landslag:  Nye rutiner ved landskamper, UEFA-reglementet tilsier at trener og en spiller må stille på siste pressemøte før kamp. Norge opprettholder praksisen ved at i hovedsak alle er tilgjengelige etter innmelding av intervjuønsker. Når pågangen er ekstra stor, må noe kjøres i plenum. Mørland ut, Graff inn.

 

5.        OL I SOTSJI
Norge endte med denne pressekvoten i Sotsji: 50 E, 14Ep, 1 Et. For første gang i moderne OL-historie fylte ikke Norge kvoten. Tre E-plasser ble ikke benyttet.
Problemstilling rundt journalisters publisering av bilder. For eksempel knyttet til redaksjoners Instagramkonto.  Behov for tydeliggjøring av grensene, for eksempel fra Olympiatoppen før mesterskapet.   Ønske om å gå opp tilgang levende bilder for ikke-rettighetshavere og rollen til rettighetshavere knyttet til disse begrensningene.  Regelverket for publisering av bilder i sosiale medier og direkterapportering m.m. er noe uklare.. På private kontoer er det tillatt. Oppfordring til Skiforbundet om tilgang til individuelle intervjuer. Ble delvis løst i løpet av mesterskapet. Reaksjoner rundt presseattasjeers «siling» av spørsmål.

 

6.       FOTBALL-VM I BRASIL
Norge fikk en opprinnelig kvote på 10 journalister og 0 fotografer. Etter påtrykk fra oss og  NFF fikk vi endret kvoten til 20 journalister og 4 fotografer. Vi fikk også presset gjennom en praksis der en redaksjon kunne dele på en akkreditering. Ikke populært, men i denne sammenheng er FIFA en pragmatisk organisasjon.

7.       EM FRIIDRETT ZURICH
EM i friidrett i Zürich 12.-17. august, liten norsk kvote som ble sprengt.  Kvote på kun åtte journalister og 2 fotografer. Journalistkvoten økt til 12.

8.       AIPS-KONGRESS I ASERBAJDSJAN

AIPS-kongressen ble holdt i Baku i Aserbajdsjan i april. FIFA og IOC i fokus. Ny generalsekretær fra Kenya. 500 færre sportsjournalister i Europa, økende i andre verdensdeler. Se egen rapport på hjemmesidene.

 

9.       PROGRAM FOR UNGE REPORTERE
AIPS satser tungt på stipender/videreutdanning for unge sportsjournalister. Problemstillinger knyttet til dette rundt sponsing, som i vår mediekultur er tvilsom.
 

10.  NSF I KRINGKATINGSRÅDET
Klager på NRKs dekning av Oslo-OL 2022. NSF-lederen ble invitert til Kringkastingsrådet for å snakke om medienes rolle i OL-saken. På dette tidspunktet var saken avgjort og man ønsket en bakgrunn om krigen om fakta rundt en OL-søknad. Mangel på nyanser i debatten. Innlegget ligger på NSFs hjemmesider.
 

11.  ØKONOMI
Færre medlemmer betyr svakere økonomi. Vi har kuttet ut nordisk møte og ett UEPS-møte i Lausanne for å begrense utgiftene.

12. ÅRETS IDRETTSNAVN 2013
Avstemning : 1) Magnus Carlsen 147 stemmer.  2) Suzann Pettersen 98,  3) Tora Berger 24

 
28. oktober  2014
Styret

 

 

Tilbake